ב. רס"ג: בין החוק האלוהי לחוק השכל

האב בהורותו על ילדיו כדי שידאג לפרנסתם ולחינוכם , שבלעדיהם לא ישרדו ולא יממשו את תכלית קיומם . האיסור השלישי , האיסור על גנבה וגזלה , נועד לאפשר יחסיים כלכליים תקינים בין הבריות בחברה , ועקב כך את יישוב העולם . בהדגישו כל – כך את המהות השכלית של המצוות , בראש ובראשונה השכליות , ומבחינות מסוימות גם השמעיות , רס " ג נאלץ להתמודד עם הסכנה שהרציונליסטים יסיקו מכך את המסקנה שלכאורה מתבקשת , שאם כך , אין צורך בנביאים שיורו לבני האדם את החוק האלוהי , שהרי ביכולתם להכיר חוק זה בכוחות עצמם בהיותו תואם את השכל ; והוא מציין שהיו מי שטענו זאת . רס " ג עונה על כך בטענו כי מאחר שהאל אינו עושה דבר לריק , הרי לא היה שולח נביאים לבני האדם אם לא היה בהם צורך . מאחר ששלח להם נביאים , הרי ברור שהם נחוצים . לפיכך הוא מנסה להבין את ההיגיון האלוהי בצורך לתת לבני האדם חוקים באמצעות נביאים , שהרי לכאורה הם מסוגלים להגיע להכרתם באופן עצמאי באמצעות השכל . וההסבר הוא , שהשכל האנושי אמנם מסוגל להכיר עצמאית את העקרונות הכלליים של חוקי המוסר , אבל רק בני אדם מעטים ניחנו בכישור זה ברמה גבוהה , וגם אצלם נדרש לכך תהליך...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה