איור 5 ׀ מורה הנבוכים ג, סוף פרק נג ותחילת פרק נד, העוסק בשאלת השלמות האמיתית של האדם. Cod. Heb. 37, fol. 312b