איור 4 ׀ מורה הנבוכים א, נד, התחלת הפרק העוסק בהידמות הפוליטית לאל, ונפתח בשתי הבקשות שביקש משה מהאל. Cod. Heb. 37, fol. 58a