ב. תורת ההידמות הפוליטית בספר הכוזרי של יהודה הלוי

זיהוי השליט האידאלי או המלך – הפילוסוף האפלטוני עם הנביא המקראי מופיע מחדש במחשבה היהודית בימי הביניים בעקבות המפגש המחודש עם המסורת הפילוסופית היוונית , בתיווך האסלאמי . כאמור , זיהוי זה כרוך במתח בין הנטייה המתבודדת לבין הנטייה למחויבות פוליטית . מתח זה בולט מאד במבנה ובתכנים של ספר הכוזרי ( להלן הכוזרי ) לר ' יהודה הלוי ( ריה " ל ) . המלך הכוזרי הוא מלך צדיק שכוונותיו נכונות והוא מחפש את המעשה הנכון . החלום הנבואי שחלם הוא המניע את כל תהליך החיפוש , קובע מלכתחילה שמגמתו של האדם השלם , וודאי של שליט כמוהו , אינה במישור הכוונות הנכונות בלבד , שהרי בזה מצבו ראוי , אלא במישור המעשים הנכונים . הדגש הוא בחיי המעשה הנכונים . לפיכך לאחר שבן שיחו הראשון של המלך הכוזרי , הפילוסוף , טען כי חשובה הידיעה הנכונה ולא המעשה הנכון , וכי שאלת ההנהגה הפוליטית של ארצו אינה מהותית בעיניו , הוא דחה את דבריו על הסף משום שהם מנוגדים מיסודם למסר הברור של החלום הנבואי שחלם , וודאי להגדרת תפקידו כשליט צדיק . ואכן אין זה מקרה שדימוי האל 3 ראו הדיון המפורט אצל Melamed , The Philosopher - King 4 פילון האלכסנדרונ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה