איור 3 ׀ מורה הנבוכים ג, נא – תחילת הערתו הארוכה של הרמב"ם למשל הארמון. המילה הערה מוקפת מסגרת. Cod. Heb. 37, fol. 307a