ח. בעיית המחויבות המדינית של החכמים

המון בני האדם מסוגלים וחייבים מסגרת חברתית מדינית כדי להתקיים ולספק את צורכיהם . אך גם למיעוט הקטן של החכמים והחסידים , מי שמימשו את הפוטנציאל של שלמות השכל כפי יכולת האדם , אין ההתבודדות המוחלטת אפשרית ואף אינה רצויה . גם הם , כל זמן שהם חיים בעולם הזה , יש להם צרכים גשמיים , רגשיים ואינטלקטואליים , שלצורך סיפוקם דרושה מסגרת חברתית . דברים אלה באים לידי ביטוי כבר בהקדמה לפירוש המשנה , שם כזכור טען הרמב "ם לאופיו החברתי של האדם . המון בני האדם קיימים כדי לספק את צורכיהם של מתי המעט החכמים , ואלה משתלבים בחלוקת המטלות והתוצרת של החברה האנושית , חלוקה המבטיחה כאמור סיפוק יעיל ומסודר של צורכי האדם . בחלוקת עבודה זו , המון בני האדם חולקים בינם לבין עצמם את המטלות המביאות לידי סיפוק הצרכים הגשמיים והרגשיים , ואילו החכמים , המתפנים מעיסוק בסיפוק צרכים נחותים שכאלה , יכולים להקדיש את כל זמנם לסיפוק הצרכים הרוחניים של המין האנושי , שהם תכלית קיומו : " כדי שימצא החכם צרכו מזומן , ותתיישב הארץ , ותהיה החכמה מצויה " . 5 המרה השחורה - מלנכוליה - היא אחת מארבע המרות המרכיבות את נוזלי הגוף לפי תפיסת...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה