ו. הרמב"ם: הוכחת הטבע המדיני – הצורך בשיתוף פעולה מאורגן

ההסבר השלישי לצורך של האדם להתקיים במסגרת חברתית ומדינית נוגע לבעייתיות שבטבע האנושי . האדם אינו יכול לספק לעצמו לבדו את צרכיו הגשמיים , וודאי לא את צרכיו הרגשיים . לשם כך הוא נזקק לשיתוף פעולה עם הזולת , עם יחידים ועם קבוצה . אלא שהאדם אינו מסוגל לקיים שיתוף פעולה הכרחי זה באופן טבעי ומתוך רצונו החופשי משום המוגבלויות של הטבע האנושי וההבדלים החריפים שבין בני האדם , באופיים ובנטיותיהם . מותר האדם בהיותו המורכב שבין בעלי – החיים , אך דווקא מעמדו המיוחד בסדר היקום , היותו בדרגה הגבוהה ביותר של עולם ההוויה וההפסד , יש לו שתי תופעות לוואי שליליות : ראשית , מורכבות היתר של האדם יוצרת צורך בסיפוק צרכים רבים ומגוונים שאינם נמצאים בטבע מן המוכן וגם אינם ניתנים להשגה לבד , ללא שיתוף פעולה חברתי . בעלי החיים האחרים , לעומת זאת , שהם פשוטים יותר בהרכבם , יכולים להסתפק בצרכים מועטים ופשוטים יותר , הניתנים להשגה בטבע מן המוכן ובלא צורך הכרחי בעבודה ובשיתוף הפעולה החברתי שהיא מחייבת . שנית , מורכבות היתר של האדם יוצרת הבדלים כה גדולים בקרב הפרטים של המין האנושי , עד שלעתים נראה כאילו אינם שייכים לאו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה