ה. הרמב"ם: הוכחת הטבע המדיני – סיפוק הצרכים הרגשיים

ההסבר השני לצורך של האדם במסגרת חברתית ומדינית הוא ההסבר הפסיכולוגי , הצורך הטבעי לספק צרכים רגשיים במערכות יחסים עם הזולת . צורך זה חיוני וחזק כל – כך , עד שכל העולם כולו לא נברא אלא כדי לספק אותו . כך מפרש הרמב " ם במבוא לפירוש המשנה את דברי חז "ל ( בבלי , ברכות ו , ע " ב ) : " מאי זה כל האדם , כי העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה " – " פירוש להסיר עצבונו ושממון יחידותו " . וכך גם בפירושו לדברי ר ' יהושע בן פרחיה " קנה לך חבר" ( משנה , אבות א , ו ) . הרמב " ם בדרכו האופיינית שילב כאן את דברי חז " ל עם דברי אריסטו ( אתיקה ניקומאכית ט , ) ופירש את דברי חז " ל פירוש פילוסופי ברוח האתיקה האריסטוטלית . בהמשך מבחין הרמב " ם בין שלושה סוגים של אהבה בהתאם לסיווג האריסטוטלי : אהבת התועלת , אהבת המנוחה ואהבת המעלה . שני הסוגים הראשונים של האהבה , על סוגי המשנה שלהם , מוגדרים קשר תועלתני במהותו . כל אחד מהמשתתפים בו , ויש שרק צד אחד המעורב בעניין , מקיים אותו כדי להפיק תועלת כלכלית , פוליטית , מינית או פסיכולוגית מסוימת . אהבת התועלת " כאהבת שני השותפים ואהבת המלך ומחנהו " , נחשבת שיתוף פעולה הד...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה