ד. הרמב"ם: הוכחת הטבע המדיני – סיפוק הצרכים הגשמיים

נברר עתה כיצד מנמק הרמב " ם את הצורך האנושי בחברות וארגון מדיני לאחר הידרדרותו למצב כמעט בהמי בעקבות חטאו , אף – על – פי שלשיטתו השלמות השכלית העליונה מתממשת במצב של התבדלות מרבית מהזולת . את האופי המדיני של האדם מבסס הרמב " ם על שלושה צרכים מקבילים , שאינם ניתנים למימוש אלא במסגרת החברתית – המדינית . הראשון , סיפוק הצרכים הגשמיים ההכרחיים , שהאדם חייב לדאוג להם בעצמו לאחר שנענש והודח מן המצב העדני בו נמצאו לו צרכים אלה מן המוכן ; השני הוא צורך פסיכולוגי , הצורך הטבעי של האדם לספק צרכים רגשיים במערכות יחסיו עם הזולת ; השלישי נובע מזה ששיתוף הפעולה החברתי , הכרחי לשם סיפוק הצרכים האלה , אינו יכול להתקיים באופן טבעי בגלל ההבדלים הגדולים בין הפרטים של המין האנושי , השוני באופיים ובנטיותיהם . משום כך מן ההכרח לארגן את בני האדם באופן מלאכותי , כזה הנובע מצורכיהם הטבעיים לאחר הגירוש מגן העדן . רק אם יספק האדם לעצמו ובעצמו את הצרכים ההכרחיים הללו - גשמיים , רגשיים ואינטלקטואליים - יוכל גם לנסות ולהתעלות מחדש אל מעבר לכך , לקראת שלמות השכל . כל זמן שלא יסופקו צרכיו הגשמיים ההכרחיים , לא יוכל ה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה