איור 2 ׀ מורה הנבוכים א, ב – תחילת הפרק. Cod. Heb. 37, fol. 17b