ב. הרמב"ם: המתח בין חִ ברות לפרישות

נדגים את המתח המובנה בין חברות לבין פרישות ואת דרכי ההתמודדות עמו באמצעות דברי הרמב " ם בכמה וכמה מקומות בחיבורו הגדול מורה הנבוכים . מתח זה בולט בכתבי הרמב " ם , והייתה לו כאמור השפעה מכוננת על הוגי דעות יהודים רבים בימי הביניים המאוחרים , ואלה משכו את דבריו לכיוון זה או האחר , כפי שנראה בהמשך . במורה הנבוכים ב , מ אומר הרמב " ם , בעקבות דבריו של אריסטו באתיקה הניקומאכית א , ז : " שהרי האדם מדיני בטבע " : כבר הובהר בתכלית ההבהרה שהאדם מדיני בטבעו , ושטבעו שיהיה בחברה . אין הוא כשאר בעלי – החיים שאין להם הכרח לחיות בחברה . 5 אברהם בר – חייא , הגיון הנפש העצובה , מהדורת ג ' ויגודר ( ירושלים תשל " ב ) , עמ ' . 151 6 מורה הנבוכים , תרגם מ ' שורץ ( תל – אביב , ( 2002 כרך א , עמ ' . 397 נוסח נוסף בחלק ג , כז , כרך ב , עמ ' : 515 " אין כל פרט יכול להשיג זאת [ = צרכיו הבסיסיים ] אלא בהתאגדות המדינית , כמו שידוע שהאדם מדיני בטבעו " . פרקים אלה במלואם מובאים בספר המקורות . ראו גם דברי שם טוב אבן פלקירא בפירושו למורה הנבוכים , מורה המורה ב , מ . אשר להשוואה לשאר בעלי – החיים ראו גם מורה הנבוכים ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה