איור 1 ׀ "מילון המילים הזרות" מאת שמואל אבן תיבון – הדף ובו הערך "מדיני" (שני מלמעלה); מתוך כתב־יד ספרדי מעוטר של מורה הנבוכים בתרגום שמואל אבן תיבון, המאה הארבע־עשרה (.(1347-48 הספרייה המלכותית בקופנהאגן, .Cod. Heb 37, fol 339a