א. השפעת המחשבה המדינית האסלאמית

המחשבה היהודית של ימי הביניים בראשיתה התפתחה ופעלה מהמאה העשירית לסה " נ ועד סוף המאה השתים – עשרה בקירוב , תקופתו של הרמב " ם , במרחבה של התרבות האסלאמית - בין בגדאד במזרח לבין קורדובה במערב . התרבות היהודית של ימי הביניים באה במגע מחודש עם הפילוסופיה היוונית לא במישרין אלא בתיווך ערבי – אסלאמי , ולכן יש להבין את התפתחותה , את מאפייניה ואת הבעיות שעסקה בהן על רקע השפעת התרבות האסלאמית . ככלל , התרבות 1 צ " א וולפסון , פילון , ב , עמ ' . 268 - 198 2 ראו ר ' ישפה , פילוסופיה יהודית בימי הביניים : מרב סעדיה גאון עד הרמב " ם , א - ג ( האוניברסיטה הפתוחה , רעננה . ( 2007 - 5200 היהודית , כתרבות של קבוצת מיעוט אתנית – דתית – תרבותית , התפתחה ופעלה בהקשר של תרבות הרוב הדומיננטית שהיא התקיימה בה או בשוליה . לפיכך התפתחותה ההיסטורית הייתה תוצר של המפגש הדינמי בין התהליכים הפנימיים שלה לבין המגעים עם תרבות הרוב הסובבת . לכן חשוב להבין את תהליכי ההעברה וההשפעה של המורשת הפילוסופית היוונית בתרבות האסלאמית של ימי הביניים , שמרכזי התרבות היהודיים הגדולים פעלו בקרבה סמוך לסוף המאה השתים – עשרה . בעק...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה