פרק רביעי המקורות הימי־ביניימיים: בין האסלאם לנצרות, בין אפלטון לאריסטו

הפילוסופיה המדינית היהודית , כמו הפילוסופיה היהודית בכלל , הייתה תוצר של המפגש הגדול בין המקורות היהודיים הקנוניים - המקרא וספרות חז " ל - לבין הפילוסופיה והמדע היווניים כפי שאלה הועברו לתרבות ימי הביניים . המפגש הראשון התרחש בתרבות ההלניסטית במאה הראשונה לסה " נ בהגותו של פילון מאלכסנדריה , שפירש את המקרא ברוח הפילוסופיה היוונית . פילון היה הראשון שתיאר את הנהגתו הפוליטית של משה בדמות מלוכה פילוסופית ברוח הפילוסופיה הפוליטית של אפלטון , וניתח את מבנה המשטר העברי העתיק ברוח מונחי היסוד של תורת המשטרים היוונית . לשיטתו היה המשטר העברי העתיק שילוב מוצלח של שלושת סוגי המשטר החיוביים שמצאנו בתורת המשטרים של אריסטו : המונרכיה , האריסטוקרטיה והדמוקרטיה . ואולם הגותו של פילון , שנכתבה ביוונית , לא הייתה ידועה למלומדים היהודים בימי הביניים , והם התוודעו אליה רק בתקופת הרנסנס . פילון השפיע על מלומדים נוצרים יותר משהשפיע על יהודים , ומסיבות אלה אין דיונו הפוליטי שייך לספרנו . המפגש המחודש של תרבות ימי הביניים עם הפילוסופיה היוונית לא היה המשך דרך האינטגרציה של פילון , אלא ניסיון חדש להתמודד עם ה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה