ב. המסורת המדינית היוונית: אפלטון ואריסטו

המחשבה המדינית היהודית של ימי הביניים הייתה כאמור תוצר המפגש הגדול בין המסורת המדינית היהודית , כפי שזו עוצבה במקרא ובספרות חז " ל , לבין הפילוסופיה המדינית היוונית , 39 אכן השלטון ברומא , גם בהיותו שלטון יחיד של הקיסר , לא היה מלוכה , אולם חז " ל הבינו אותו כנראה במשמעות הזאת . יש לזכור שהם היו רגילים לחשוב במונחי מלוכה הן על סמך מורשת המקרא והן כרצף של הממלכות ההלניסטיות ששלטו באזורנו , ושל המלוכה בבבל . 40 " דקיון " מלשון " דיקי " ביוונית , כלומר משפט . 41 " אדם " משמש כאן רמז מדרשי ל " אדום " , ואילו אדום היה כינויה של האימפריה הרומית בפי החכמים , ובהמשך כינויה של המלכות הנוצרית . 42 י ' ליבוביץ , שיחות על פרקי אבות ועל הרמב " ם ( ירושלים ותל – אביב , , ( 1979 עמ ' . 49 - 41 כפי שזו הועברה לתרבות הביניימית . עמדנו לעיל על נושאי ועמדות היסוד של המסורת המדינית היהודית כפי שזו משתקפת בספרות המקראית ובספרות חז " ל . בסעיף זה נסקור באופן כללי את הנחות היסוד של המחשבה המדינית היוונית מבית מדרשם של אפלטון ואריסטו בזיקה לנושאים המרכזיים שאנו עוסקים בהם בספר זה . סקירה זו תאפשר לנו להבין את...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה