א. המסורת המדינית היהודית: המקרא וחז"ל

מאחר שהפילוסופיה המדינית היהודית של ימי הביניים היא פועל יוצא של המפגש בין המקורות היהודיים הקנוניים - המקרא וספרות חז " ל - לבין הפילוסופיה המדינית היוונית , נבדוק ראשית את הנחות היסוד של התאולוגיה המדינית המקראית ושל זו המופיעה בעקבותיה בספרות חז " ל . נשים לב שמדובר כאן ביחידת זמן עצומה בגודלה המתפרשת על מאות רבות של שנים , ביצירות ספרותיות רבות במגוון סוגות , ובהגותם המתפתחת של חכמים רבים , שהיו ביניהם חילוקי דעות לא מבוטלים . לפיכך אין בנמצא " מחשבת המקרא " וודאי שלא " מחשבת חז " ל " במשמעות הכוללנית של המונח . עם זאת , אפשר לזהות מגמות יסוד ברורות בתאולוגיה המדינית המקראית ובעקבותיה במחשבת חז " ל , וודאי שחכמי ימי הביניים ראו בספרות זו ביטוי לאחדות אידאולוגית . במסגרת זו לא נוכל להציג בנושא זה אלא דיון פתיחה כללי . נפתח בנושאי היסוד של התאולוגיה המדינית המקראית , וזו המופיעה בעקבותיה בספרות חז " ל , ונתמקד בנושאים החשובים למחשבה המדינית בימי הביניים : יחסי השלטון בין אדם לאל ; הטבע המדיני של האדם ; המשטר האידאלי . במקרא יש עמדה ברורה בתחום התאולוגיה המדינית , ויש בו התייחסויות פז...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה