פרק שני תאולוגיה מדינית מהי?

הפילוסופיה היהודית בימי הביניים , כפי שהתפתחה מהמאה העשירית ועד סמוך לסוף המאה החמש – עשרה , היא תוצר של המפגש הגדול בין המורשת היהודית שגובשה בספרות המקרא ובספרות חז " ל , לבין מורשת המדע והפילוסופיה היוונית כפי שהועברה לתרבות ימי הביניים באמצעות מפעל התרגומים הגדול לערבית במאות השמינית – העשירית . הפילוסופיה המדינית היהודית בימי הביניים , שהיא ענף משנה של הפילוסופיה היהודית , היא גם תוצר של המפגש הגדול בין התאולוגיה המדינית היהודית לבין הפילוסופיה המדינית היוונית , כפי שזו הועברה להגות ימי הביניים באמצעות תרגומיה לערבית , והפירושים של כתביה הפוליטיים העיקריים , בייחוד כתבי אפלטון , שחיברו מלומדים מוסלמים כמו אלפראבי , אבן באג ' ה ואבן רשד . כמו הפילוסופיה בכלל , גם הפילוסופיה המדינית ניסתה להתמודד עם מפגש טעון זה במגוון של דרכים . התאולוגיה המדינית , שהיא ענף משנה של התאולוגיה בכלל , עוסקת בהיבטים הפוליטיים של ההתגלות , כפי שזו באה לידי ביטוי בכתביה הקדושים של כל אחת מן הדתות המונותאיסטיות . שעה שהתאולוגיה בכלל עוסקת בכל העניינים הכרוכים בשאלות היסוד של האמונה הדתית המתבססת על התגלות...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה