ד. שאלת הרלוונטיות העכשווית

עיוננו בהגות פילוסופית כלשהי אינו נובע מעמדה למדנית " אקדמית " בלבד , אלא גם מתוך רצון ללבן את משמעותה בנוגע לבעיות המוסיפות להעסיק בימינו את עולמנו היהודי והישראלי . אמנם ההגות המדינית בימי הביניים , ככל הגות , היא תלויית זמן ומקום , וכך יש להבין אותה ; 32 בדומה להשקפתו של ליבוביץ שנידונה לעיל . 24 א ' דון – יחיא וב ' זיסר , " רציפות ותמורות בהגות המדינית היהודית " , עם ועדה , עמ ' Melamed , " Medieval ; 102 - 100 " and Renaissance Jewish Political Philosophy 2 סיווג זה מתבסס על דון – יחיא וזיסר , " רציפות ותמורות " , שם , עמ ' . 104 - 103 אבל העניין שאנו מגלים בה כרוך גם במידת העניין שיש בה לתקופתנו במישור הפילוסופי–השיטתי , ולא רק במישור ההיסטורי . השאלה היא : האם יש בבעיות שהגות זו התמודדה עמן , ובתשובות שנתנה להן , רלוונטיות כלשהי למציאות היהודית – הישראלית בזמננו ? במבט ראשון התשובה היא שלילית . חוץ מדעות קדומות שעדיין מהלכות בינינו בדבר " חשכת ימי הביניים " , ההגות הימי – ביניימית נראית כה רחוקה ושונה , כה מנותקת מדרכי החשיבה ומעולם המונחים המודרני שלנו , שאפשרות הרלוונטיות נראי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה