1. הטענה האוטופית

לפי השקפה פנים – יהודית , המופיעה בעיקר בחוגים חרדיים , אך גם בחוגים אקדמיים , מחמת נסיבות הגלות וההעדר המתמשך של העצמאות המדינית , המחשבה המדינית היהודית לא עסקה בהתמודדות פוליטית ממשית , והתמקדה ב " ממלכה האידאלית " , כלומר בדגמים הלכתיים מופשטים ובסמלים משיחיים אידיליים ואוטופיים . אם ההשקפה השוללת ראתה בהעדר העצמאות המדינית הסבר לטענת ההעדר , הרי לפי ההשקפה האוטופית זהו הסבר לטענת הצמצום . בעלי השקפה זו נוטים להתעלם מהדפוסים ההיסטוריים הממשיים שבהם תפקדה המסורת המדינית היהודית , כפי שציין אביעזר רביצקי : אמת , ההוגים היהודים פיתחו את תורתם במצב של גלות מן הריבונות המדינית ושל ריחוק מן הממשל העצמאי . אולם אומות העולם שהיהודים חסו בצילן סיפקו להם " מעבדה" פוליטית חיה , וזו אכן אפשרה להם את ההתנסות הקונקרטית בשיטות ממשל מתחרות וגם הזמינה אותם להתבונן התבוננות חודרת בתרבויות נבדלות של שלטון . הואיל ואין ספק לדעתנו שלאורך ההיסטוריה היהודית הייתה הן התעניינות והן התנסות מדינית מורכבת ומתמשכת , לא ייפלא שבתרבות היהודית התפתחה הגות מדינית מורכבת ומובהקת . . D . Easton , The Political mSyst...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה