2. טענת ההעדר

עמדה של שלילה קיצונית מופיעה בעיקר אצל חוקרים שלא התמחו במקורות היהודיים . בעלי עמדה זו הניחו בזמנו , שבהבדל מהפילוסופיה ה " כללית " ( כלומר ה " מערבית " והפילוסופיה היוונית ובעקבותיה האירופית – הנוצרית ) , אין במקורות היהודיים מחשבה מדינית מובהקת . כך למשל טען שלמה אבינרי בחיבורו רשות הרבים ( 198 ) בנמקו את החלטתו לפתוח את הדיון 4 ד " י אלעזר ( עורך ) , המסורת המדינית היהודית והשלכותיה לימינו ( ירושלים , ( 1991 המבוא של אלעזר , עמ ' . 13 עד מפעלם החלוצי של ליאו שטראוס , ארווין רוזנטל , רלף לרנר , דניאל אלעזר וכמה חוקרים אחריהם במחצית השנייה של המאה העשרים . ראו מאמריהם בספר המחקרים ובביבליוגרפיה . וכן א ' מלמד , " הוויכוח בין גוטמן לשטראוס על טבעה של הפילוסופיה היהודית של ימי הביניים : תאולוגיה או פוליטיקה " , עיון 1 ( תשס " ג ) , עמ ' . 420 - 408 בתולדות המחשבה המדינית ביוון דווקא , ולהתעלם מתרבויות הקדם האחרות ובכלל זה היהודית , שאפילו אינה נזכרת במיוחד בפני עצמה : העובדה שדיון זה ייפתח בתאוריה של המחשבה המדינית היוונית אינה נובעת מהכרעה שרירותית לפתוח ביוון דווקא , אף לא מתוך הרגל ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה