פרק ראשון האם קיימת מחשבה מדינית יהודית, ואם כן מהי?

איש לא ישאל האם קיימת מחשבה מדינית " כללית " , זו שראשיתה בתרבות יוון הקלאסית והמשכה בתרבות הרומית , ובעקבותיה בתרבות האירופית – הנוצרית בימי הביניים ובעת החדשה . ברור לכול שיש תחום מובהק של דיון ומחקר הקרוי בשם הזה , והוא קיים בתרבות יוון ורומא , בתרבות הנוצרית של ימי הביניים , הרנסנס והעת החדשה , ואף בתרבות האסלאמית . לעומת זאת , השאלה האם קיימת הגות מדינית יהודית מובחנת דומה שעדיין פתוחה ועומדת , ורק בדורות האחרונים החלו החוקרים במדעי היהדות לעסוק בה . לפיכך השאלה הראשונה שאנו חייבים לשאול היא האם קיימת מחשבה מדינית יהודית מובהקת , בנבדל מן המחשבה המדינית ה " כללית " , ואם כן כיצד להגדיר אותה ? שאלה זו היא במידה רבה פועל יוצא של שאלה ראשונית יותר - שגם התשובות עליה נתונות במחלוקת - האם יש פילוסופיה יהודית מוגדרת בנפרד מן הפילוסופיה הכללית , ואם כן כיצד יש להגדיר אותה ? השאלה הראשונה היא במידה רבה פועל יוצא מן השאלה השנייה . כמה וכמה תשובות מוצעות לשאלת קיומה של פילוסופיה יהודית והגדרתה . בספר זה נקבל את התשובה שאכן קיימת פילוסופיה יהודית , ויש לה כמה הגדרות - החל בזו המרחיבה ולפיה פ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה