פתח דבר

ואולם הנהגת המדינה הנה היא חכמה תקנה בעליה ידיעת ההצלחה האמתית , ותראה להם ההתפשטות בהגעתה , וידיעת הרעה האמתית , ותראה להם ההתפשטות בשמירה ממנה ; והשתמש במדותיהם בעזיבת ההצלחה המדומה עד שלא יתאוו אותה ולא יחיו בה , ותבאר להם הרעה המדומה עד שלא יכאבו בה ולא עזבו אותה . וכן תניח דרכי יושר יסודרו בם סדור נאה קבוציהם ( הרמב " ם , מלות ההגיון יד ) . ספר זה עוסק באחד מתחומי העיון החשובים של הפילוסופיה היהודית בימי הביניים , שהעיסוק המחקרי בו התפתח והתגבש בשני הדורות האחרונים . כפי שתמצאו להלן , עדיין יש ויכוח בין החוקרים בשאלה : האם יש מחשבה מדינית יהודית בפני עצמה , ואם כן , כיצד מן הראוי להגדיר אותה ? לפיכך , חלקו הראשון של ספר זה יעסוק בשאלות האלה . העיסוק בנושאים אלה כרוך בקשיים ראשוניים לא מבוטלים שעל הלומד לצלוח אותם . נוסף על הדעות הקדומות שעדיין קיימות בדבר ימי הביניים ה " חשוכים " כביכול , הרי הבעיות שעסקו בהן המלומדים של התקופה ההיא , הסוגות הטקסטואליות שכתבו בהן , עולם המושגים והמינוח העברי שלהם - כל אלה נראים כה שונים , כה מרוחקים מעולמו התרבותי של הלומד בראשית המאה העשרים ואחת ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה