תוכן

הערת המתרגם 9 לאומיות והולדת הטרגדיה היהודית במפנה המאה העשרים — הקדמה קצרה 31 פרק ראשון קישינוב ויצירת הטרגדיה היהודית 12 פרק שני " כל הרגשות הרבים , המחשבות הגדולות , הרצון והחפץ " 65 פרק שלישי גבריות , טרגדיה ומדינת הלאום 010 פרק רביעי אנטיגונה כנגד אדיפוס 512 ביבליוגרפיה 314  אל הספר
מוסד ביאליק