הערות

סימן לג . האיסור על כוהן לשאת גרושה נמצא באבן העזר , סימן ו , סעיף א . תיאור תמציתי של איסור זה מצוי אצל : Isaac Klein , A Guide to Jewish Religious Practice ( New York . Jewish Theological Seminary , 1979 ) , pp . 383 , 387 - 388 . 12 בסוף שנות הארבעים של המאה התשע - עשרה נחקקו בכמה מדינות גרמניות חוקים שהתירו נישואי תערובת בין יהודים לגויים . גם בחלקים של הונגריה הונהגו אז חוקים דומים באשר לנישואין . ראה Salo W . Baron , “ Aspects of the Jewish Communal . Crisis in 1848 , " Jewish Social Studies 14 : 2 ( April 1952 ) , pp . 116 - 117 . 13 גוטמאכר , אדרת אליהו , יורה דעה , סימן פז . . 14 קצבורג , " מלחמתם של יהודי הונגריה " . קצבורג מציין בכמה מקומות שהנישואין האזרחיים בין יהודים לגויים היו חוקיים בהונגריה בתקופה הנידונה . . 15 גוטמאכר , אדרת אליהו , יורה דעה , סימן פה . . 16 הרב דוד צבי ( רד " ץ ) הופמן , מלמד להועיל ( ניו יורק : א " ל פרנקל , תשי " ד ) , יורה דעה , סימן פג ; אבן העזר , סימן ח . . 17 גוטמאכר , אדרת אליהו , יורה דעה , סימן פו . . 18 הרב צבי הירש קלישר מתורן מביע עמדה ...  אל הספר
הוצאת שלם