סוף דבר

ספרנו מציג ומנתח מערך רחב מאוד של תשובות הלכתיות בנושא הגיור שכתבו רבנים אורתודוקסים מכל העולם במאתיים השנים האחרונות . לא נתיימר לטעון שאין לנו , הכותבים , דעות אישיות באשר להשלכות הנורמטיביות של הפסיקות המגוונות שעסקנו בהן . שנינו פעילים בזירה הציבורית הקהילתית , וכל אחד מאתנו מחזיק בהשקפת עולם מובחנת בעניין השלכותיה של המדיניות הקהילתית הנגזרת מן התכנים והמגמות שנידונו כאן . ואכן , יש להודות שאנו רואים בגישה המכילה והמחבקת כלפי הגרים , שאימצו אחדים מהפוסקים הישראלים שנידונו בפרק האחרון , גישה המשרתת בצורה הטובה ביותר את הצרכים של העם היהודי בימינו בישראל ובתפוצות . עם זאת לא דנו בספר הזה במדיניות הקהילתית כשהיא לעצמה . בתיאור ובניתוח של עמדות הפוסקים הרבים שבהם עסקנו ביקשנו להציג תמונה הוגנת וחסרת פניות ככל האפשר כדי לבאר את עמדתם שלהם כלפי ההלכה וכלפי החיים היהודיים . כדי להתמקד בהבנה ובניתוח של דבריהם נמנענו במכוון מלהציג את עמדתנו ( ועמדותינו ) באשר למדיניות הקהילתית הראויה בכל הקשור בגיור בעולם המודרני . אנו מאמינים שספרנו זורה אור על תהליכי הכרעת הדין בקרב מנהיגי היהדות ההלכתית...  אל הספר
הוצאת שלם