פרק ה ישראל שאלת הגיור במדינה היהודית

הערות סיכום ניתוח תשובותיהם של הרבנים הראשיים ושל פוסקים ומלומדים אחרים המייצגים את העולם האורתודוקסי בישראל מלמד שגישתם לגיור הושפעה באופן מוחשי מההתחדשות ההיסטורית של הריבונות היהודית . מקצת הפוסקים החשובים בישראל אימצו עמדות מפתיעות בנושאים האלה . ניכר שכמה מהם הבינו את תפקידם כמעצבי מדיניות ולא רק כפוסקי הלכה . הם הכירו באפשרות שהמדיניות ההלכתית בישראל עשויה להיות שונה בתכלית מהמדיניות בתפוצות וטענו שעצמאות לאומית יהודית מכתיבה גישה חדשה לחלוטין להענקת גושפנקה הלכתית לגיור . חשיבותה של הריבונות היהודית הייתה לגורם מכריע כל כך , עד שמקצת פוסקים אלו סבורים שהמשמעות השונה שיש לקבלת גרים בישראל חייבת להוביל למדיניות הלכתית המבחינה בין גיור בארץ לגיור בתפוצות . הפוסקים האורתודוקסים האלה מכירים בכך שהם אינם כותבים רק לקהילה צרה של חסידים שמקבלים את תורתם ואורח חייהם אלא לקהילה היהודית הרחבה בישראל , הכוללת הרבה יהודים שאינם שומרי מצוות ואינם מתעניינים בדת . במציאות של ריבונות יהודית מנהיגים דתיים מסוימים רואים בגיור עניין שהוא יותר מהצהרה דתית מצד המתגיירים . הם טוענים שההכרעה להפוך ליהו...  אל הספר
הוצאת שלם