פרק ד אירופה וארצות-הברית בתקופה המודרנית

אישה שגוירה בפני רב קונסרבטיבי ציין הרב פיינשטיין שכשירותו של הרב הקונסרבטיבי לערוך גיור כזה אינה הבעיה היחידה . מכריעה באותה המידה , ואולי אף יותר , היא הציפייה שכל גר יקבל עליו את עול המצוות . הרב פיינשטיין הבהיר בסדרה של תשובות ש " קבלת עול המצוות " היא דרישה של ההלכה שאי - אפשר להתפשר עליה . באופן שמזכיר את תשובתו של הרב ברייש טען הרב פיינשטיין שוב ושוב שאפילו גיור שנערך בפני רב אורתודוקסי אינו תקף אם המועמד לא נענה לדרישה " לקבל עליו עול מצוות " . בשנת , 1950 חודשים אחדים לאחר שפסק הרב פיינשטיין במקרה קנטון באשר לקבורת האישה שגוירה בפני רב קונסרבטיבי , הוא עסק במקרה של יהודי הנשוי לגיורת שגוירה על ידי רב אורתודוקסי . השאלה הייתה אם צריך לפדות את ילדם של בני הזוג בהיותו בן שלושים יום כפי שנהוג ( מצוות פדיון הבן ) , שכן ההיריון התחיל כאשר האם עדיין הייתה גויה . במהלך הדיון טען הרב פיינשטיין באשר לאישה " שמסתמא היא כרוב גיורות שבמדינה זו שרק בפיהן אמרו שקבלו המצות " . הרב פייינשטיין ציין שהוא מכיר את המציאות החברתית בארצות - הברית , ולכן הוא מניח שהאישה , כמו בעלה , אינה שומרת מצוות ...  אל הספר
הוצאת שלם