פרק ג חיבורים הונגריים ומזרח אירופיים על גיור ונישואי תערובת

האמנציפציה וההשכלה היו עתידות להטביע את חותמן על החברה היהודית בהונגריה ועל היהדות . ואולם רושם זה הורגש אך בקושי בשנים האחרונות של המאה השמונה - עשרה ועם פרוש המאה התשע - עשרה . בשנים אלו עדיין הייתה הזירה היהודית של מרכז אירופה שומרת מצוות ברובה המכריע , והשפעתה של התנועה הרפורמית כמעט לא הורגשה . מאחר שיחסים חברתיים בין גויים ליהודים עדיין היו נדירים ביותר , הוסיפה האנדוגמיה לשלוט בחיי היהודים בארצות האלה . שקט מדומה זה משתקף היטב בדרשה שנשא רבה של קהילת פרשבורג ( ברטיסלבה ) הרב משה סופר ( שרייבר ) ( 1839 - 1762 ) בפורים של שנת . 1795 הרב משה סופר , הידוע יותר בכינויו חת " ם סופר ( על שם ספרו חידושי תורת משה ) , נחשב לאדריכלה של היהדות האורתודוקסית . חת " ם סופר נודע בשימוש שעשה באמרה התנאית " החדש אסור מן התורה " ( משנה ערלה ג , ט ) במאמץ לגדור את ההלכה כנגד רוחות החילון והשינוי . את האמרה הזאת , שנועדה לאסור שימוש בתבואת השנה החדשה לפני הנפת העומר בפסח , הוא הוציא אל מחוץ להקשרה החקלאי והשתמש בה כדי להבהיר שכל סטייה , ולו הזעירה ביותר , מהמנהג היהודי המקובל היא הפרה בוטה של ההלכה ...  אל הספר
הוצאת שלם