פרק ב מגמות בתשובותיהם של רבנים אורתודוקסים בגרמניה במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20 בנושאי גיור ונישואי תערובת

סיכוי שימלאה – הרי זה מעשה חסר מצפון מצדו של בית הדין הרבני . והרב הירש סיכם : " שיקולים אלו שמביאים לתשומת לבו של המתגייר המבוגר יש להם בזמננו משמעות בעלת אחריות פי כמה לעומת התינוק שעדיין לא בגר . וכל איש אשר מנוחת נפשו ושלום נפשו של הזולת נוגעים בלבו והרי הם מן הנכסים הכי קדושים אצלו שאסור להזיזם , לא ירים ידו לסכן אותם ברצינות " . הרב הירש הכיר בקיומם של תקדימים הלכתיים המאפשרים את גיורן של נשים כמו אם הילד , אף שהוא עצמו חש אי - נוחות לממש פסיקה מקלה כזאת בתקופה הנידונה . כפי שנראה , היו רבנים אורתודוקסים אחרים שלא היססו כל כך , ומאחר שהם ביקשו להגיב מנקודת מבטה של ההלכה , הם השתמשו בתקדימים האלה כדי להצדיק את תגובותיהם המקלות לאתגר שהציבו בפניהם מקרי הגיור בעקבות נישואי תערובת . בנקודה זו בהיסטוריה היהודית המודרנית האמינה ההנהגה האורתודוקסית שיחס מחמיר כלפי נישואי תערובת ושאלת הגיור הנובעת מהם יציל את הקהילה היהודית מהתפוררות . זאת ועוד , הרבנים האורתודוקסים שאפו לשמר את ההגמוניה האורתודוקסית בכל הקשור במעמד האישי ברחבי הקהילה . שני עניינים אלו שהעמידה היהדות האורתודוקסית בראש מע...  אל הספר
הוצאת שלם