תוכן העניינים

שלמי תודה 7 הקדמה מיהו יהודי ? מהו יהודי ? זהות יהודית , מעמד יהודי ואתגר הגיור 9 פרק א גיור במסורת היהודית : מבוא למקורות הקלאסיים 21 פרק ב מגמות בתשובותיהם של רבנים אורתודוקסים בגרמניה במאה ה - 19 ובתחילת המאה ה -20 בנושאי גיור ונישואי תערובת 42 פרק ג חיבורים הונגריים ומזרח אירופיים על גיור ונישואי תערובת 66 פרק ד אירופה וארצות - הברית בתקופה המודרנית 83 פרק ה ישראל : שאלת הגיור במדינה היהודית 110 סוף דבר 147 הערות 153 ביבליוגרפיה 179 מפתח 187  אל הספר
הוצאת שלם