אבולוציה של קיימות בקמפוס: חקר מקרה של שינוי ארגוני

אילנה אבישר מבוא בשנים האחרונות חל שינוי ניכר ביחסם של מוסדות להשכלה גבוהה ברחבי העולם , לרבות מוסדות להכשרת מורים , להובלת תהליכים שיגבירו את האחריות הסביבתית בקמפוס ובקהילה ואשר יטמיעו את גישת החינוך לקיימות . עם זאת , עד כה פורסמו רק מחקרים מעטים אשר מציגים את התהליכים שהובילו לשינוי הארגוני במוסדות אלה . פרק זה מציג ובוחן שני תהליכי מפתח שהתרחשו במכללת סמינר הקיבוצים וסייעו למכללה להיות לקמפוס ירוק המקדם קיימות : ( א ) הקמת סחו "ג ( סביבה , חברה וגם אנחנו ) , תא ירוק של סטודנטים במכללה . תהליך זה יסודו ביוזמה של סטודנטים " מלמטה למעלה " ( (; bottom - up ( ב ) יישום ' תכנית חשיבה מקיימת ' המיועדת לבעלי תפקידים במכללה . יוזמה זו הייתה של דרג מקבלי ההחלטות במכללה , והיא חלחלה " מלמעלה למטה " ( . ( top - down בפרק מתוארים הרקע לצמיחתם של תהליכים אלה , מניעיהם של מובילי השינוי , מאפייני פעילותם ותרומתם להתפתחות האג ' נדה החברתית - סביבתית במכללה . תפקידה של ההשכלה הגבוהה ביצירת חברה מקיימת בשורה של הצהרות בין - לאומיות צוין כי על מערכת ההשכלה הגבוהה לא רק להיות מודעת למשבר הסביבתי , אלא...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

הקיבוץ המאוחד

מכון מופ"ת

הסתדרות המורים בישראל