עוגנים לקיימות בתנועות הנוער: ניתוח תפיסות של מנהיגי התנועות

בלה יעבץ , דרנה גולדמן , שרה ראר מבוא חינוך ממלא תפקיד מרכזי בהשגת היעדים הלאומיים של פיתוח בר-קיימא ובחיזוק יכולתה של החברה להתנהל באורח מקיים . בתחום זה החינוך הבלתי - פורמלי מהווה אפיק מרכזי , והוא פועל לצד החינוך הפורמלי ( . ( UNESCO / UNEP , 1978 בישראל תנועות הנוער הן אחד הגופים החשובים ביותר אשר עוסקים בחינוך בלתי - פורמלי . לנוכח היותן של תנועות הנוער ארגונים רבי - עוצמה המחנכים למעורבות חברתית ופוליטית , כמו גם לאור העובדה שהן מספקות כר נרחב לבני נוער להתנסות בעשייה מגוונת המפגישה אותם עם הקהילה שהם פועלים בתוכה , דומה כי תנועות הנוער יכולות וצריכות להיות גורם מרכזי בפיתוח אזרחות סביבתית בקרב הנוער ( דוח ועדת שפירא , ; 2003 חוזר מנכ " ל תשס " ט / 3 ( א )) . אולם כיצד רצוי וראוי לשלב חינוך סביבתי לקיימות במסגרת העשייה התנועתית ? אף שכל תנועות הנוער מתמקדות בהקניית ערכים ונורמות לחניכיהן במישור הכלל - חברתי ובמישור האישי , קיימת שונות רבה ביניהן במאפייני המשתתפים בפעילות ובתכנים שלה . לפיכך אין לצפות לתפיסה אחידה של רעיון הקיימות בכל תנועות הנוער או למתכונת אחת של שילוב הנושא הס...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

הקיבוץ המאוחד

מכון מופ"ת

הסתדרות המורים בישראל