חושבים רחוק – לומדים ירוק: תרומת בתי הספר הירוקים לפיתוח האוריינות והזהות הסביבתית של תלמידים בבית הספר היסודי

מטרה נוספת הייתה לאפיין את הגורמים בבתי הספר הירוקים אשר משפיעים על האוריינות הסביבתית של התלמידים ותורמים לפיתוח זהותם הסביבתית . תרשים 2 שלהלן מתאר את ממצאי המחקר באשר לתרומת מאפיינים של בית הספר הירוק לביטויי אוריינות סביבתית ( ידע , עמדות והתנהגות בפועל ) ולפיתוח הזהות הסביבתית של תלמידים , בהתבסס על הפעילות ב ' מעגלי השותפים ' למעשה החינוכי ( התלמיד , בית הספר והקהילה ) . במחקר נמצא כי תלמידים בבתי הספר הירוקים מעורבים בפרויקטים סביבתיים יותר מאשר תלמידים בבתי ספר שאין בהם תכנית לימודים סביבתית . כמו כן הם לוקחים חלק פעיל במועצות ירוקות , שותפים להחלטות העוסקות בנושאים סביבתיים ( בחיי בית הספר ובחיי הקהילה ) ופועלים ליישומן . הודות לכך כוחם של התלמידים גובר , והם מגלים אכפתיות ומעורבות פעילה בהליך החינוכי . תכנית הלימודים בבית הספר הירוק היא בעיקרה בין -תחומית ורב - תחומית . נושאים סביבתיים נלמדים כחלק ממקצועות הלימוד ומשולבים בתכנית הלימוד הבית - ספרית . כך , למשל , העיסוק בנושא המים כולל תערוכות ציורים בשיעורי אמנות , הצגת המצאות ופטנטים לחיסכון במים בשיעורי טכנולוגיה , עבודות ח...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

הקיבוץ המאוחד

מכון מופ"ת

הסתדרות המורים בישראל