הכרעות ערכיות וכלכליות בדרך לקיימות

אריה ונגר מבוא פרק זה כולל שלושה חלקים . החלק הראשון מראה כי הקיימות היא פרדיגמה בעלת משמעויות מוסריות וערכיות , כאלו שיש מתח וסתירה בינן לבין התפיסות המוסריות הרווחות בימינו בחברה המערבית . תפיסות אלו מכונות בפרק הנוכחי ' רוח התקופה ' . רוח זו מתאפיינת ברלטיביזם מוסרי , והיא מתבטאת בנייטרליות מוסרית במרחב הציבורי ובכלכלה נאו - ליברלית . לעומת זאת פרדיגמת הקיימות שואפת ליצור חברה אנושית מתקדמת ; לשם כך נדרש גיבוש תפיסה של " טוב משותף " ותכנון חברתי וכלכלי . בחלק השני של הפרק המתחים בין התפיסות מודגמים באמצעות בחינת הסוגיה של איכות האוויר . תפיסת איכות האוויר כנושא ערכי , אזרחי ופוליטי , תפיסה אשר נדרשת כדי להתמודד עם זיהום האוויר והשלכותיו , מראה לנו כי ניהול משאב האוויר אינו יכול להיות מקצועי וטכני בלבד , אלא כזה המצריך תכנון חברתי וכלכלי והכרעות ערכיות . לראיית הקיימות כנושא ערכי , שהערכים שהוא מעלה על נס אינם עולים בקנה אחד עם הערכים הרווחים כיום , יש גם משמעויות חינוכיות גדולות . בחלק השלישי מוצגות בקצרה כמה תובנות חינוכיות העולות מאימוץ תפיסת הקיימות . תפיסת הקיימות ורוח התקופה קי...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

הקיבוץ המאוחד

מכון מופ"ת

הסתדרות המורים בישראל