מתי ידרוש העם צדק סביבתי? תובנות מהוראה סביבתית-חברתית

קשת התגובות בקורס לביקור ליד גדר ההפרדה הייתה רחבה . הסטודנטית ביטאו את תחושותיהן הן בסיור עצמו הן בעבודות המסכמות הרבות שנכתבו על אודות הגדר . רוב הסטודנטיות חשו תדהמה בעת הביקור ליד הגדר , שכן הייתה זו להן הפעם הראשונה לראות אותה מקרוב ולא רק לצפות ב " אלמנט טלוויזיוני הנמצא שם בשטחים " . אני מעריכה כי הבחינה המעמיקה של השאלות המתעוררות בעקבות הביקור ליד הגדר מאפשרת לסטודנטיות להבין את מורכבות הפרדיגמה של צדק סביבתי ואת האתגרים שביישומה במציאות המקומית . דוגמה אחרת להתמודדות עם שאלות של צדק סביבתי הייתה הביקור במרכז לחינוך סביבתי חירייה ובשכונת כפר שלם . הביקור בחירייה הוקדש לכמה היבטים המחברים בין חברה וסביבה . היבט אחד הוא הק ֶ שר בין הטמנת פסולת לבין אי - שוויון חברתי - סביבתי . כך למשל נבחן באילו מקומות מטמינים פסולת בארץ , מי הם הנפגעים מכך , או מי הן הקבוצות באוכלוסייה אשר צורכות יותר ( רבינוביץ ולובנוב , 2010 ) ולפיכך מייצרות פסולת רבה יותר . ניסינו לברר את המחירים הסביבתיים והחברתיים שמשלמת תרבות המייצרת פסולת רבה , ולמדנו מי הם האנשים העובדים באתרי ההטמנה לפסולת . הסטודנטיות...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

הקיבוץ המאוחד

מכון מופ"ת

הסתדרות המורים בישראל