הגז/החוף הזה הוא שלנו: נחלת הכלל, קיימות ובעלות משותפת על משאבי טבע ומרחב ציבורי

דניאל מישורי מבוא פרק זה עוסק ב ' נחלת הכלל ' ( , ( the commons מושג המבטא עיקרון בסיסי של קיימות ושל צדק חברתי . בקטגוריה זו נכלל קניין או רכוש שאינו פרטי אלא משותף : בעלות משותפת ( קהילתית או ציבורית ) על משאבי טבע , נכסי תרבות ומרחב ציבורי . הטענה העיקרית בפרק היא שנחלת הכלל משרתת את רעיון הקיימות בגלל הערכים המצויים ביסודה של קטגוריה קניינית זו – האינטרס הכללי ( להבדיל מאינטרסים פרטיים ) ותפיסת המשאב כשייך לקהילה רב - דורית . ערכים אלה תורמים לצדק בין - דורי ומגבירים את המחויבות לשימור משאבים לאורך זמן . הקשר שבין נחלת הכלל לצדק חברתי וסביבתי מוסבר להלן . ההגנה על נחלת הכלל הכרחית : גופים ואינטרסים רבים מגינים על הקניין הפרטי ( לעתים אף אם הוא פוגע באינטרס הציבורי ) , אך רק מעטים מגינים על נחלת הכלל . המודעות לחשיבותה של נחלת הכלל לרווחת הציבור יכולה להוות בסיס למאבקים חברתיים -סביבתיים וליצירת גיבוש קהילתי וחברתי , אשר עשוי להתבטא בכך שהציבור עצמו ינסה להגן על נכסיו המשותפים . פרק זה מראה שהציבור בישראל כבר החל לפעול כדי לתבוע את זכויותיו בנכסים אלה . החל משנות השישים של המאה ה - ...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

הקיבוץ המאוחד

מכון מופ"ת

הסתדרות המורים בישראל