טבלה :3 דפוסי הימנעות ודפוסי קבלת החלטות בקרב משיבים אמביוולנטיים <sup>5 </sup>לפי סוגיות