סוגיות שנויות במחלוקת בחינוך סביבתי – כלי לאבחון דפוסי התגובה של סטודנטים במכללה לחינוך

מחלוקת חברתית - מדעית יכולה להיווצר גם אם קיימת תמימות דעים באשר לעובדות או לתאוריות המדעיות , אולם הנימוקים " בעד " ו " נגד" אינם נובעים מאותו מערך של ערכים . כך למשל קורה אם הנימוקים " בעד " מבוססים על עובדות מדעיות , ואילו הנימוקים " נגד " מבוססים על שיקולים חברתיים . במקרים כאלה אפשר להסכים הן עם הנימוקים התומכים הן עם הנימוקים המתנגדים : הם אינם סותרים אלה את אלה , ולכן הדילמה אמיתית ומורכבת . בסוג זה של מצבים עוסק הפרק הנוכחי . סיבות אחדות , כאלו שמקורן הוא בעיקר בטבע האדם ובאופי הבעיות האנושיות , גורמות לכך שנטייה להעדיף דעה מסוימת נחשבת לתכונה אנושית טבעית ( . ( Sanera , 1998 בהקשר הזה אפשר להקשות ולשאול אם יש לנו זכות ערכית לדרוש מאחרים להיות אובייקטיביים ולנהוג ללא משוא פנים ( . ( Double , 1999 לעתים בהוראת מדעי הטבע או מדעי החברה המורה נדרש להביע העדפה חד - משמעית לעמדות מסוימות , כיוון שלא כל הטיעונים תקפים במידה זהה ; המורה אינו יכול " לשמור על איזון " , כיוון שטענות מסוימות מייצגות " חלק קטן , לא משמעותי ולא שלם של האמת [ ... ] עיוות של המציאות [ ... ] או ההבדל שבין אמת ל...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

הקיבוץ המאוחד

מכון מופ"ת

הסתדרות המורים בישראל