חינוך סביבתי: הפער בין תאוריה לפרקטיקה

ילי יל מבוא בשנים האחרונות נכתב רבות בספרות המחקר על אודות חינוך סביבתי . מחקרים אלה עוסקים בכמה נושאים מרכזיים : יחסי אדם - סביבה ומקומו של האדם בסביבתו ; הבחנה בין חינוך סביבתי , חינוך לפיתוח בר -קיימא וחינוך לקיימות ; בחינת היחסים שבין ידע , עמדות והתנהגות בנושא הסביבה ; ובחינת ההשפעה של אקטיביזם סביבתי ( וחברתי ) על גורמים כאלה ואחרים . שני אפיונים משותפים לנושאים אלה : הרציונל ( תפיסת העולם שבבסיס החינוך הסביבתי ) והפדגוגיה ( אופן הביטוי של רציונל זה במערכת החינוך ) . נושא נוסף הוא מקומו של החינוך הסביבתי – בין החינוך הפורמלי לבין החינוך הלא - פורמלי . חלקו הראשון של פרק זה סוקר את אופי החינוך הסביבתי ואת מתודולוגיית המחקר הסביבתי מאז שנות השבעים של המאה הקודמת , ואילו החלק השני עוסק בפרקטיקה ובהבדלים בין הרציונל והתאוריה לבין הפרקטיקה . סקירה של אופי החינוך הסביבתי ומתודולוגיית המחקר הסביבתי החינוך הסביבתי בשנות הארבעים לחייו , אולם שורשיו עמוקים בהרבה ונעוצים בחינוך החוץ - כיתתי ובחינוך לטבע . דוגמה לכך היא ההגדרות הדומות לחינוך חוץ - כיתתי ולחינוך סביבתי . אחד התיאורים האהובים ...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

הקיבוץ המאוחד

מכון מופ"ת

הסתדרות המורים בישראל