טבלה :1 סיכום ממדי המפנה מהלמידה הקונבנציונלית הרווחת ללמידה טרנספורמטיבית