תוכן העניינים

מבוא | אילנה אבישר .............................................................................. 9 שער ראשון : לחנך אחרת בעידן של קיימות חינוך טרנספורמטיבי וקיימות : נתיבים ואפשרויות | דויד דוניץ ........... 21 מדוע אקטיביסטים סביבתיים צריכים לדרוש יותר חינוך | אבנר דה שליט ..................................................................................... 54 חינוך סביבתי : הפער בין תאוריה לפרקטיקה | טלי טל ........................ 70 בחינת הישגיהם של תלמידי כיתות ח בישראל בנושאי סביבה : ממצאי מחקר 2007 , 2003 , 1999 ) TIMSS ו - | ( 2011 רות זוזובסקי ........................................................................................ 87 סוגיות שנויות במחלוקת בחינוך סביבתי – כלי לאבחון דפוסי התגובה של סטודנטים במכללה לחינוך | יהודית וינברגר , עמוס דריפוס ........ 112 בין הרצוי למצוי : חינוך סביבתי במציאות מרובת תרבויות בישראל | איריס אלקחר .................................................................................... 147 שער שני : אחריות חברתית - סביבתית ומשמעותה בחינוך הגז...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

הקיבוץ המאוחד

מכון מופ"ת

הסתדרות המורים בישראל