אתגר הקיימות חינוך ואחריות חברתית-סביבתית

עורכת : אילנה אבישר עורכת : אילנה אבישר אתגר הקיימות חינוך ואחריות חברתית - סביבתית עורכת : אילנה אבישר אתגר הקיימות חינוך ואחריות חברתית - סביבתית The Challenge of Sustainability : Education for Social and Enviromental Responsibility Editor : Ilana Avissar עורכת הספר : אילנה אבישר , מכללת סמינר הקיבוצים מערכת הספר : נמרוד אלוני , איריס אלקחר , דויד דוניץ , שחר כהנוביץ' הוצאת הקיבוץ המאוחד - סדרת קו אדום : גיורא רוזן ( עורך ראשי ) , נועם ברוך מכון מופ״ת : יהודית שטיימן ( עורכת ראשית ) , בתיה אילון מערכת הסדרה מחשבה חינוכית : נמרוד אלוני , נועם ברוך , אריאלה גדרון , אסתר יוגב , אמנון יובל , גיורא רוזן , ציון שורק , יהודית שטיימן , שרה שמעוני , יולי תמיר עורך תוכן ולשון : שמוליק אבידר עורכות לשון אחראיות : עדי רופא , מירב כהן -דר עיצוב הסדרה : דפנה גרייף מסת " ב : -978 965 - 02 - 0795 - 3 © כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד , למכון מופ " ת , למכללת סמינר הקיבוצים ולהסתדרות המורים © כל הזכויות לטקסטים שמורות למחברים ולהוצאות הספרים תשע " ו - 2016 הוצאת הקיבוץ המאוחד : טל׳ ; 03 - 5785...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

הקיבוץ המאוחד

מכון מופ"ת

הסתדרות המורים בישראל