מפתח שמות ועניינים

הכינה : רחל יורמן האגודה הבין - לאומית של שופטים העוסקים בדיני פליטים ( 51 ( IARLJ אגמבן , ג ' ורג ' יו 155 הע' אדלמן , הווארד 398 אוטונומיה של הפליט , 358 , 354 - 353 361 אוכלוסיות גבול -100 99 אולמרט , אהוד 72 הע ' , 192 , 137 או " ם 322 , 15 אמנת הפליטים ראו האמנה הבין-לאומית בדבר מעמדם של פליטים והגנה זמנית קבוצתית 465 , 61 הע' הוועדה למשפט בין - לאומי 406 ועדת זכויות האדם ( 125 ( HRC הע ' , 394 , 158 - 157 , 134 הע ' , 405 הע' כוח שמירת שלום באריתריאה , 260 324 נציבות לפליטים ( UNHCR ) ראו נציבות האו " ם לפליטים העצרת הכללית 50 , 47 , 19 הע ' , 399 החלטה 481 194 החלטה ( 345 , 319 , ( IV אונס ותקיפות מיניות , 242 , 143 , 33 , 270 , 267 , 263 - 262 , 259 , 255 288 , 282 , 277 - 275 אונר " א 63 הע ' , -474 473 אוסטריה 13 הע ' , 363 , 53 הע' אוסטרליה 13 , 9 הע ' , 19 הע ' , 469 , 322 אשרה קבועה ( protection visa 364 ( subclass הע ' , 452 אשרת שהייה זמנית ( Temporary 364 , 352 ( Protection Visa הע ' , 452 הבחנה בין פליטים קרואים ללא-קרואים 452 הסכם החזרה עם מלזיה 82 הע ' , 111 הע ' , 1...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד