נספח א אמנה בדבר מעמדם של פליטים (1951)

המדינות בעלות האמנה , בשימן אל לב , כי מגילת האומות המאוחדות וההכרזה העולמית על זכויות האדם , שנתאשרה ב - 10 בדצמבר 1948 ע " י העצרת , קיימו את העיקרון שבני האדם ייהנו מזכויות יסוד וחירויות יסוד ללא הפלייה . בשימן אל לב , כי ארגון האומות המאוחדות גילה בהזדמנויות שונות את דאגתו העמוקה לגורלם של פליטים ושקד להבטיח להם את האפשרות הרחבה ביותר ליהנות מזכויות יסוד וחירויות יסוד אלה , בשימן אל לב , כי רצוי הוא לתקן ולאחד , על ידי הסכם חדש , הסכמים בינלאומיים קודמים הדנים במעמדם של פליטים , ולהרחיב את היקפם של הסכמים קודמים כאלה ואת תחומי ההגנה המוענקת על ידם , בשימן אל לב , כי מתן מקלט עלול להעמיס על ארצות מסוימות נטל כבד ומיותר , וכי בלא שיתוף פעולה בינלאומי אי אפשר יהיה להגיע לידי פתרון טוב של בעיה שארגון האומות המאוחדות הכיר בהיקפה ובמהותה הבינלאומיים , בהביען משאלה , שכל המדינות המכירות במהותה החברתית והאנושית של בעיית הפליטים יעשו כל אשר בידן לבל תהפוך בעיה זו לגורם של מתיחות בין מדינות , בידען , שהנציב העליון לענייני פליטים מטעם האומות המאוחדות הוטל עליו התפקיד לפקח על אמנות בינלאומיות ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד