פליטוּת ומעמד קבע במדינת המקלט

יובל לבנת מבוא האם לפליט יש זכות לקבל מעמד של קבע במדינת המקלט ? אמנת הפליטים אינה משיבה על שאלה זו באופן חד - משמעי . חרף זאת , ובניגוד לעמדת בית המשפט בעת " מ גלאן , אטען במאמר זה שניתן וראוי לחלץ מהאמנה , כמו גם מעקרונות משפטיים כלליים יותר , זכות משפטית כזאת . זאת בהתקיים תנאים מסוימים , ותוך הותרת " מתחם סבירות " למדינת המקלט . בהמשך אציע הסבר לסירובה הגורף של מדינת ישראל לתת מעמד קבע לפליטים , למרות המסקנה המשפטית לעיל . אעשה כן תוך דיון בגישתה של מדינת ישראל למהגרים בכלל , אשר הפליטים נתפסים בעיניה - באופן שגוי מבחינה משפטית - כחלק בלתי נבדל מהם . כאמור , אמנת הפליטים אינה ברורה ביחס לזכותם של פליטים למעמד קבע במדינת המקלט . למעשה ישנו מתח בין שני סעיפים באמנה . סעיף 1 ג לאמנת הפליטים , המכונה גם " סעיף ההפסקה " ( , ( cessation clause קובע בפסקה 5 רישא כי אדם יחדל ליהנות מהגנת האמנה אם פסקו הנסיבות שבגינן הוכר כפליט . כלומר , מי שהוכר כפליט וכעבור זמן חלפה סכנת הרדיפה שלו במדינת המוצא ( למשל בעקבות שינוי פוליטי במדינה ) אינו פליט עוד , ומכאן שזכאותו לזכויות המנויות באמנת הפליטים...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד