"בארץ הקודש כולם חוקיים... בישראל זה שונה": הזירה הדתית (נוצרית) של מבקשי חיים אפריקנים בישראל

גליה צבר מבוא מאמר זה מבקש לבחון את הזירה הדתית ( נוצרית ) של האפריקנים - מבקשי מקלט , פליטים ומהגרי עבודה - שהחלו להגיע לישראל דרך הגבול עם מצרים במספרים הולכים וגדלים משנת . 2005 במאמר אתמקד במאפייניה של זירה זו ובשיח הזכויות הדתי - פוליטי שעוצב בה . ברצוני להדגיש כי אין זו הזירה הדתית הראשונה שהקימו אפריקנים בישראל . קדמה לה הזירה הנוצרית שהקימו מהגרי העבודה שהחלו להגיע מאפריקה בראשית שנות התשעים של המאה העשרים . הזירה הדתית שהקימו הייתה מורחבת , מגוונת וגמישה . היא הכילה את מצוקות חבריה , סיפקה צרכים חברתיים , כלכליים , פוליטיים ודתיים , והותירה את חותמה על שאלות מורכבות החורגות מעבר לצרכים המוגדרים לעתים " צרכים דתיים" גרידא ( צבר . ( 2008 לפיכך הגבולות שמאמר זה משרטט לזירה הדתית גמישים ורחבים דיים לכלול בה גם עניינים המוגדרים לעתים פוליטיים , חברתיים וכלכליים . זאת ועוד , הזירה הדתית נגעה לדעתי גם בשאלות של זהות אישית ותביעת זכויות קבוצתיות של האפריקנים . למרות ההנחה שקוראי קובץ זה מכירים את מרחבי החיים המכילים שהקימו להם מהגרי עבודה מאפריקה שהחלו להיכנס לישראל לפני כעשרים שנה , ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד