להיות פליט בישראל: מחוויותיו האישיות של פליט בארץ הקודש

יוהנס באיו הקדמה במאמר זה מפורטות חוויותיי האישיות כפליט החי בישראל . הוא נכתב מתוך ניסיוני כפליט שייצג פליטים בישראל וסייע להם . אני מבקש להציג את הקשיים ואת האתגרים השונים שעמם מתמודדות קהילות הפליטים בישראל בשני העשורים האחרונים - הן מניסיוני האישי כפליט הן מניסיוני כאדם שעבד עם פליטים ולמענם . אנסה להמחיש את הפן האנושי של מבקשי מקלט ופליטים בישראל : מי אנחנו ? מהם תנאי המחיה שלנו בישראל ? מהן הבעיות שעמן אנו מתמודדים ? אין זה מאמר אקדמי , שכן כאמור , חלק ניכר ממנו מבוסס על ניסיוני האישי , שאינו בר הכללה שכן הוא אינו מייצג בהכרח את ניסיונם של פליטים ושל מבקשי מקלט אחרים . לאמתו של דבר , נכון אפילו לומר שהמקרה האישי שלי שונה בתכלית מזה של מבקשי מקלט ופליטים אחרים . מבחינה זו , המאמר מתאר את חוויותיו של " פליט בארץ הקודש " ולא את חוויות הפליט בה . בכלל , אינני חושב שחוויית הפליטות נחווית על ידי אנשים שונים באופן דומה אלא היא תלויה בנסיבות : באילוצים שהובילו לעזיבת ארץ המוצא ; במי ובמה שהושאר מאחור ; בחוויית ההגירה ; בטיפול הניתן במדינת המקלט ; בהשתלבות הקהילתית , וכדומה . מבחינה זו נד...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד