"הפרד ומשול" באמצעות סדר ואי-סדר: פוליטיקת המקלט בישראל - ביורוקרטיה ושיח ציבורי

שהמציאות בהם מונעת אותם , אלא גם בזכות מקומות המפגש שמזמנים להם החיים בגלות : כנסיות , מקומות עבודה , ארגונים חברתיים וכדומה . בנסיבות כאלה קורה גם שמבקשי מקלט נקלעים למצב חדש , שבו לכל אחד מבני הזוג יש מעמד חוקי שונה במדינה , אבל לשניהם יחד נוצר בסיס חדש לצורך שלהם במקלט : על פי מחקר של ארגוני זכויות ומומחים בתחום , בגלל הסכסוך הממושך בין אריתריאה לאתיופיה , זוגות מעורבים של אריתריאים ואתיופים אינם יכולים לחיות יחד באף אחת משתי המדינות , והם זקוקים למדינה שלישית שיוכלו לחיות בה כמשפחה . אמנם זהותם של מבקשי המקלט קשורה בהבחנות שהם מביאים אתם ממקומות מוצאם , אך חשוב להבין שניכרת גם השפעתם של גורמים אחרים . זהותם של מבקשי מקלט בישראל מעוצבת גם באמצעות האופן שבו מגדירות אותם הרשויות ומושפעת גם ממעמדם המשפטי . מעמדם של מבקשי המקלט נקבע על פי ארץ מוצאם או על פי מועד הגעתם לישראל . סוג האשרות שהם מקבלים משתנה ומשפיע על יכולתם להתקיים בארץ : אשרות עבודה מקנות לבעליהן מעמד שנושא עמו סיכוי ליציבות כלכלית רבה יותר מהמעמד שמקנות לבעליהן אשרות מסוג " שחרור בתנאים מגבילים " . כמה מהאריתריאים זכו לק...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד