מנגנון המקלט של ישראל: תהליך העברת הטיפול בבקשות המקלט מנציבות האו"ם לפליטים לידי מדינת ישראל

שרון הראל בסוף שנות הארבעים השתתפה מדינת ישראל הצעירה השתתפות פעילה במאמץ הבין - לאומי לכתיבתה של אמנת האו " ם בדבר מעמדם של פליטים . האמנה צמחה מכורח הנסיבות שלאחר מלחמת העולם השנייה ולנוכח רבבות הפליטים חסרי המעמד , יהודים ולא - יהודים , שהוסיפו להתדפק על שעריהן של מדינות העולם בניסיון לקבל מקלט והגנה . האמנה אומצה בשנת , 1951 וישראל הקדימה מדינות רבות בעולם גם כשאשררה את האמנה בשנת 1954 וגם כשאימצה את הפרוטוקול המשלים לה מ - 1967 כשנה לאחר כינונו . ואולם אף שישראל אשררה את האמנה , בעת כתיבת שורות אלו הוראות האמנה עדיין אינה חלק מחוקי המדינה . בשנת 2001 נקטה ישראל צעד משמעותי במישור הציבורי הלאומי והנהיגה את " נוהל הסדרת הטיפול במבקשי מקלט בישראל " . נוהל זה יושם במתכונתו הראשונית בין 2002 ל - , 2005 אחר כך הוכנסו בו שינויים קלים והוא נותר תקף עד דצמבר . 2010 בינואר 2011 הוחלף נוהל זה בנוהל חדש מעודכן : " נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל " . * הכותבת היא אנתרופולוגית המתמחה בחברות אפריקניות ובהגירה בין - לאומית . היא עובדת בכירה בנציבות האו " ם לפליטים ( UNHCR ) בישראל מאז יוני ....  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד