פתח דבר

אסופת מאמרים זו היא פרי יצירתה של קבוצת מחקר בנושא " פליטים בישראל" שנפגשה במכון ון - ליר בירושלים בשנים . 2011 – 2010 מטרת הקבוצה הייתה לקדם את היצירה והחשיבה בתחום של חקר מבקשי מקלט ופליטים בישראל – תחום שזכה עד כה להתייחסות מחקרית מעטה בלבד . המפגשים סיפקו לחברי הקבוצה , כולם בעלי ניסיון ומומחיות בתחום , הזדמנות לשתף זה את זה בידיעותיהם ובניסיונם . תקוותנו הייתה כי עבודת הקבוצה תגביר את המודעות הציבורית לנושא של מבקשי מקלט ופליטים בישראל ותעורר דיון מושכל אשר יתרום לגיבוש מדיניות אחראית בתחום . החברים בקבוצת המחקר באו ממגוון דיסציפלינות ובהן משפט , סוציולוגיה , אנתרופולוגיה , פסיכולוגיה , פסיכיאטריה , מדע המדינה ועבודה סוציאלית . כמה מהם ישראלים , אחד מהם פליט מוכר המתגורר בישראל שנים רבות , ואחרים חוקרים בעלי אזרחות זרה המתגוררים בחו " ל , שערכו מחקרי שדה על הפליטים ומבקשי המקלט בישראל ולפיכך מכירים היטב את מצבם . כמו כן , חלק מחברי הקבוצה מעורבים בצורה זו או אחרת במתן סיוע מעשי לפליטים – כמתנדבים , כעובדים בארגוני זכויות וסיוע , כמטפלים וכעורכי דין המייצגים מבקשי מקלט ופליטים בעני...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד